908B36AF-6663-4F11-9F80-3420B98999D2
A0C6B260-7CD5-4BE4-938F-13657B20C140908B36AF-6663-4F11-9F80-3420B98999D2EDA6EAA9-D331-4FA5-9AFB-43AF8B3F8AEA2C2278EA-9EFE-4D15-92BC-9D01F46607C52256AE75-07CB-435D-8391-1CC04E162C7E4D681129-B6FC-46A2-9FA0-93B3507308150CEBB933-61AB-4A62-9F91-E101C2B906ED33A1B901-8CBB-4365-B6C3-F9005C3FC7E105747DD4-CE37-41FD-82A3-49F43F5EC9BE3149149E-0F96-4FDF-8222-4EA21CE5380B8D205F36-010F-4E5F-B1E2-DAB16B6C351A64DAFC56-2D5E-4AA7-9B14-88F3CB74A27FAF26DE3D-AA26-431E-A067-54B0834F7C4C40775351-7C54-40A7-B7E7-D201FAA4116894028378-8BE1-4804-8B35-822BC94015E2595E9A40-003B-459F-9F3A-CB5A3B771C7217D27B71-2E27-4F19-A3BD-9DB89ACD9646B79520B5-37E1-4437-A437-B04769643E0B

Bật lửa & phụ kiện Cigar

Giá: Liên hệ

Họ và tên(*)
Địa chỉ(*)
Điện thoại(*)
Email
Số lượng(*)

Mô tả sản phẩm

1. Cắt Cigar Dupont Cohiba. New box

2. Gạt tàn Cigar

3. Zino ZM Davidoff khò cigar, mặt sao có lỗ theo dõi mức ga còn hay hết. Theo thông tin hãng thì châm được khoảng 20 điếu. Có 3 màu lựa chọn. New box