3347B8DA-46C3-4F3C-8541-25EAC724A6A3
3347B8DA-46C3-4F3C-8541-25EAC724A6A37DE89C5E-A67C-49F6-AEB8-F4B2DEB42D20B2B7AF1B-3CB0-4DB2-8981-8A271C020B956031A5F7-76BB-4E7D-AA58-08DEADFBDF01

MS : Bạc gõ búa chủ đề : United States Army Air Forces

Giá: Liên hệ

Họ và tên(*)
Địa chỉ(*)
Điện thoại(*)
Email
Số lượng(*)

Mô tả sản phẩm

– Bạc kiểu gõ búa Guatemala 900 logo vàng chủ đề : United States Army Air Forces
– Link tham khảo : https://en.m.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Air_Forces
– Tình trạng : Bạc dày dặn , rất đẹp , ruột zippo năm 1958

View this post on Instagram

United States Army Air Forces

A post shared by DP78 (@dupontlighter78) on