4521A1BD-D4B6-4E76-B2A6-276F573F88C5
4521A1BD-D4B6-4E76-B2A6-276F573F88C5D604ACBC-D0B2-4835-9585-475F3C2AFC53B605627F-C8B6-470A-9459-5F20CA41253716BD62C0-4D35-4AAE-89F9-029B6B6182F6F5AB86EA-FC83-4D67-8E67-85ACEE5317EF7F432A7E-667B-4AF4-A389-D884E31EAED266942AD4-8B56-42E2-B43B-92D3C59379BFE72D38C5-18D4-4431-8EB1-DD7ABCC368C6374D1E15-1A7B-42BD-9A67-8E9A2743C9E0ACE2257F-CB80-4E20-9278-B9DCA15C990F461350D9-75AC-414A-9170-B09C2EBD46FDE0468155-327E-4576-8CFB-0DE3CA7F96BAC3824751-C57C-4658-AE57-554C4D5342B27930F835-F568-4B5A-80B9-E702EA44A150D3D6F159-5C47-40C3-8AB6-2CFD3A6B7526

MS : Set bạc Mexico

Giá: 41.500.000

Họ và tên(*)
Địa chỉ(*)
Điện thoại(*)
Email
Số lượng(*)

Mô tả sản phẩm

– Set bạc Mexico thập niên 1940s dùng xăng đá ( siêu hiếm ) gồm : Bật lửa & hộp đựng thuốc còn rất đẹp