Giỏ Hàng
0 Sản Phẩm - 0

PHÂN BIỆT DUPONT & CARTIER THẬT GIẢ

Phân biệt bật lửa  Dupont :

Bạn nào chơi lâu thì phân biệt được ngay chứ người mới chơi sẽ khó khăn hơn khi tìm hiểu . Hiện nay trung quốc ra khá nhiều mẫu mà ngay bản thân mình cầm rất nhiều mẫu bật lửa đôi khi còn toét mắt mới thấy rõ được. Theo mình được biết thì hiện nay có những serial này là giả hết , khi mua các bạn lật đáy lên & so sánh với những dãy số dưới đây để ko bị mua phải hàng giả :
❌ 14FK… , 14A8L80. 14ASL80. 14A3L80. O4DO4A8. O4DO648. O4DO9A8. O5DO1A8. O5DO648. O5D1148, O5D11A8. O6DO148. O6DO1A8. 1 A06UT8. 1A8UT06. 2A06UT8.
ỴN485. 2JNY458. GMAAP6. 1 AAGM6P
Nếu nhìn các con số dưới đáy của Dupont được xếp hàng hoàn hảo với nhau là giả mạo với số serial trong một đường thẳng và con số cao hơn hoặc thấp hơn sau đó thì là hàng thật .Ngay cả khi bật lửa của bạn không giống như một trong những bật lửa hình dưới đây nó vẫn còn có thể là giả mạo.Hàng giả thay đổi một cách thường xuyên để cố gắng để theo kịp với hãng.Một số Fake Dupont mới bây giờ có một lá sơn mài Trung Quốc ở phía dưới. Nếu bạn so sánh với một chiếc lá từ sản phẩm thật nó sẽ khác nhau.
Nếu nhìn các con số dưới đáy của Dupont được xếp hàng hoàn hảo với nhau là giả mạo. với số serial trong một đường thẳng và con số cao hơn hoặc thấp hơn sau đó thì là hàng thật .Ngay cả khi bật lửa của bạn không giống như một trong những bật lửa hình dưới đây nó vẫn còn có thể là giả mạo.Hàng giả thay đổi một cách thường xuyên để cố gắng để theo kịp với Một số Fake Duponts mới bây giờ có một lá sơn mài Trung Quốc ở phía dưới. Nếu bạn so sánh với một chiếc lá từ một thực ST Dupont, nó khác nhau.


Phân biệt bật lửa Cartier :